Tradice a zajímavosti

DLOUHOLETÁ VÁNOČNÍ A SILVESTROVSTKÁ TRADICE

KONÁNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁPASŮ V ROCE

Tradice prosincových zápasů se v Dubí koná přibližně 30 let, kde se střetávají mladší proti starším fotbalistům. Zápasy jsou vždy vypjaté a plné emocí.

DEN DĚTÍ NA HŘIŠTI SLOVANU

Spolek Slovan Dubí pořádá na svém hřišti Den dětí, pokud o to je zájem ze strany rodičů a jejich dětí. Na hrací fotbalové ploše se připraví zábavné a sportovní aktivity, ve kterých děti soutěží a mohou vyhrát různé ceny. Na pořádání dnů dětí se také podílí volné sdružení občanů Kladno – Dubí.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Každý rok náš spolek pořádá na hřišti pro členy klubu a jim blízké osoby pálení čarodějnic. Hráči a členové klubu vždy připravují čarodějnickou hranici a děti vyrábí čarodějnici.

ZAKONČENÍ SEZÓNY „SELAVI“

KLUBOVÁ OSLAVA

Oblíbená rozlučka mezi členy klubu, kde se slaví konec sezóny. Na těchto akcí zaznívá tradičně píseň od Karla Gotta – Selavi a pořádají se zde přípitky tzv. „svačíme“.

POŘÁDÁNÍ RŮZNÝCH OSLAV A VESELEK

Zázemí klubu slouží jako místo pro pořádání akcí jako jsou oslavy narozenin, večírky svateb, oslavy nově narozených ratolestí, místo pro fandění českým sportovcům, apod.

DOBROVOLNÉ BRIGÁDY NA ZVELEBOVÁNÍ ZÁZEMÍ KLUBU

Jednou za čas se někteří hráči schází na hřišti a vykonávají práci, která je nutná pro fungování klubu. Jelikož klub nemá až tak velké finanční možnosti, musí se některých úprav na hřišti chopit srdcaři dubského fotbalu, kterým patří obrovské uznání a poděkování. 

Turnaj nadějí

Turnaj nadějí byl určen pro mladé fotbalisty a konal se na hřišti v Dubí jednou ročně. Turnaje se účastnily týmy z Kladna a blízkého okolí. První ročník turnaje nadějí začal v roce 1976 a konal se následujících 10 let.

Novoroční běh

Novoroční běh jehož začátky sahají do 80. let. Závod v běhu se konal v zimním období vždy ze začátku nového roku v lese Na Vysokém a ve Švermovské stráni. Zprvu se závodu účastnili především fotbalisté a později i atleti. Tradice novoročního běhu se v Dubí na hřišti držela přibližně jedno desetiletí. Novoroční běh na hřišti v Dubí vystřídal Svatojánský běh, který se koná od začátku 90. let a pořádá ho Maraton klub Kladno.